คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Anuwat Attachaiyawuth
ชื่อ : ผศ.ดร.อนุวัฒน์     นามสกุล : อรรถไชยวุฒิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 094-489-9639
อีเมล์ : anuwat@eng.src.ku.ac.th
Website : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57170759300
สถานที่ทำงาน :

อาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การศึกษา :

D.Eng. (Structural engineering), Kochi University of Technology, Japan, 2015

M.Eng. (Structural engineering), Chulalongkorn University, Thailand, 2012           

B.Eng. (Civil engineering), King Mongkut′s University of Technology Thonburi, Thailand, 2006

Awards

 • Full Special Scholarship Program (SSP) for doctoral course by Kochi university of technology (2012-2015)
 • Rotary-Yoneyama scholarship, Japan (2014-2015)
 • Excellent doctoral dissertation award (Yamada award) provided by Maeda Corporation Japan (2017)
 • Received 1,900,000 JPY from Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) for fiscal year 2017 and 2018
ความเชี่ยวชาญ :
Structural and Concrete engineering,
 • High performance steel fiber reinforced concrete (HPFC): Structural behavior, strengthening and repairing.
 • Self-compacting concrete: Material development employing entrained air for improving flowability and self-compactability of Self-Compacting Concrete.

 

2006-2009  Project engineer, Thai Takenaka International Limited (Thailand)

2012-2015  Research Assistant, Kochi University of Technology (Japan)

2015-2017  Postdoctoral Researcher, Kochi University of Technology (Japan)

2017-2019  Lecturer, Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University Sriracha Campus

2019-Present  Assistant Professor, Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University Sriracha Campus

 

Professional memberships:

 • Ordinary Member, Council of Engineer, Thailand (170975)
 • Ordinary Member, The Engineering Institute of Thailand (2/038267)
 • Ordinary Member, Thailand Concrete Association (514)
 • Individual member, Japan Concrete Institute (1202918)
 • Associate Member, Japan Society of Civil Engineers, JSCE (AM-10-00130)

 

Engineer License:

2007-2012   Associate Engineer (A.E. 44499, Issued: March 12, 2007)

2012-Present   Professional Engineer (P.E. 9914, Promoted: March 6, 2012)

 

งานด้านบริการวิชาการ
2560-2564   หัวหน้าโครงการ, โครงการทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

2561-ปัจจุบัน   กรรมการวิชาการ, สาขาคอนกรีตวัสดุและการก่อสร้าง, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

2563   ผู้แปลมาตรฐาน ACI318-19 (Ch. 26), สาขาคอนกรีตวัสดุและการก่อสร้าง, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

2563   ผู้จัดร่วมงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 25, 15-17 กรกฎาคม 2563, วิศวกรรมโยธากับกับโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Online conference)

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

International Journal Publications:

 1. Puthipat, N., Ouchi, M. and Attachaiyawuth, A.: “Effects of fly ash, mixing procedure and type of air-entraining agent on coalescence of entrained air bubbles in mortar of self-compacting concrete at fresh state,” Construction and Building Materials, Vol. 180, 437-444, August 2018
 2. Rath, S., Puthipat, N., Attachaiyawuth, A., and Ouchi, M.: “Improving the Stability of Entrained Air in Self-compacting Concrete by Optimizing the Mix Viscosity and Air Entraining Agent Dosage,” Construction and Building Materials, Vol. 148, 531-537, September 2017
 3. Puthipad, N., Ouchi, M., Rath, S., and Attachaiyawuth, A. “Entrainment of Fine Air Bubbles in Self-compacting Concrete with High Volume of Fly Ash using Defoaming Agent for Improved Entrained Air Stability and Higher Aggregate Content,” Construction and Building Materials, Vol. 144, 1-12, July 2017
 4. Rath, S., Puthipad, N., Attachaiyawuth, A., and Ouchi, M.: “Critical Size of Entrained Air to Stability of Air Volume in Mortar of Self-compacting Concrete at Fresh Stage,” Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 15, 29-37, January 2017 
 5. Ouchi, M., Kameshima, K., and Attachaiyawuth, A.: “Improvement in Self-compacting Properties of Fresh Concrete by Eliminating Large Air Bubbles Using an Antifoaming Agent,” Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 15, 10-15, January 2017 
 6. Puthipad, N., Ouchi, M., Rath, S., and Attachaiyawuth, A. “Enhancement in Self-compactability and Stability in Volume of Entrained Air in Self-compacting Concrete with High Volume of Fly Ash,” Construction and Building Materials, Vol. 128, 349-360, December 2016 
 7. Jongvivatsakul, P., Attachaiyawuth, A., and Pansuk, W.: “A Crack-shear Slip Model of High-strength Steel Fiber-reinforced Concrete based on Push-off Test,” Construction and Building Materials, Vol. 126, 924-935, November 2016
 8. Attachaiyawuth, A., Rath, S., Tanaka, K. and Ouchi, M.: “Improvement of Self-Compactability of Air-Enhanced Self-Compacting Concrete with Fine Entrained Air,” Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 14, 55-69, March 2016
 9. Ouchi, M. and Attachaiyawuth, A., “History and Development of High-Performance Concrete in Japan,” Journal of Thailand Concrete Association, Vol. 3, No. 2, July-December, 2015

International Conference Publications:

 1. Attachaiyawuth, A., “Effect of Powder Type Viscosity Modifying Agent on Flowability of Self-Compacting Mortar,” Proceeding of The 3rd International Symposium on Concrete and Structures for the Next Generation, 2018, pp. 140
 2. Rath, S., Attachaiyawuth, A., and Ouchi, M.: “Fineness of Air Bubbles Affected by Mixing Procedure in Mortar in Self-compacting Concrete,” Proceeding of the Japan Concrete Institute, Vol.38, 2016, pp. 1413-1418
 3. Pudtipat, N., Attachaiyawuth, A., and Ouchi, M.: “Ball-bearing Effect of Fly ash for Higher Aggregate Content in Self-compacting Concrete,” Proceeding of the Japan Concrete Institute, Vol.38, 2016, pp. 1437-1442
 4. Ouchi, M. and Attachaiyawuth, A., “Development of Air-Enhanced Self-Compacting Concrete,” SCC 2016, May, 2016, Washington DC, USA (Invited)
 5. Kameshima, K., Attachaiyawuth, A. and Ouchi, M.: “Development of Air-Enhanced Self-Compacting Concrete,” Internet Journal of Society for Social Management Systems, Vol. 4, October 2015
 6. Ouchi, M., Attachaiyawuth, A., Tanaka, K. and Rath, S.: “Development of Air-Enhanced Self-Compacting Concrete,” Proceeding of the 4th Asian Conference on Ecstasy in Concrete, Vol. 2, October 2015
 7. Attachaiyawuth, A., Rath, S., Tanaka, K. and Ouchi, M.: “Air-enhanced Self-compactability of Fresh Concrete with Effective Mixing Method,” Proceeding of the Japan Concrete Institute, Vol.37, 2015, pp. 1069-1074
 8. Rath, S., Attachaiyawuth, A., and Ouchi, M.: “An Effective and Efficient Mixing Method for Controlling Initial Air Content with Stability of Entrained Air in Fresh Mortar of Self-compacting Concrete,” Proceeding of the Japan Concrete Institute, Vol.37, 2015, pp. 1447-1452
 9.  Attachaiyawuth, A. and Ouchi, M.: “Effect of Entrained Air on Mitigation of Reduction in Interaction Between Coarse Aggregate and Mortar during Deformation of Self-compacting Concrete at Fresh Stage,” Proceeding of the Japan Concrete Institute, Vol.36, 2014, pp. 1444-1449
 10.  Attachaiyawuth, A. and Ouchi, M.: “Entrained air with enhanced self-compactability of fresh concrete,” The 6th Asia-Pacific Young Researchers and Graduates Symposium (YRGS), August 2014, SIIT (Pathum Thani), Thailand
 11. Attachaiyawuth, A. and Ouchi, M.: “Factors for Mitigation of Interaction between Coarse Aggregate and Mortar in Self-Compacting Concrete,” Internet Journal of Society for Social Management Systems, Vol. 3. SMS13-1175, December 2013
 12. Attachaiyawuth, A. and Pansuk, W.: “Shear cracking displacement of high strength steel fiber reinforced concrete based on push-off test,” The 24th KKCNN symposium in civil engineering, December 2011, Hyogo, Japan

National Conference Publications:

 1.  Charoenamnuaysuk, P., Pormmoon, P., Tangchirapat, W., Jaturapitakkul, C., and Attachaiyawuth, A.: “Mechanical properties of high performance concrete using ground bottom ash and limestone powder as a cement replacement,” Annual Concrete Conference 15 (ACC15), March 2020, Rayong, Thailand (in Thai)
 2. Attachaiyawuth, A. and Pansuk, W.: “Shear crack displacement of high strength steel fiber reinforced concrete based on push-off test,” The 17th National convention on civil engineering, May 2012, Udonthani, Thailand (in Thai)
 3. Attachaiyawuth, A. and Pansuk, W.: “Shear cracking behavior of high strength concrete beams reinforced with steel fibers,” The 15th National convention on civil engineering, May 2010, Ubonratchathani, Thailand (in Thai)

วารสารวิชาการระดับชาติ:

 1. Yanweerasak, T., Kittikornjarus, B., Pakwat, P., Plongpan, T.,and Attachaiyawuth, A., “Flowability, Viscosity and Internal Friction of Self-Compacting Mortar as Affected by Its Mix Proportions,” KMUTT Research & Development Journal Vol.44 No.3 July-September 2021, pp.409-426
 2. Kittikornjarus, B., Raomat, N., Ngamsub, M., Piampricharat, K.,and Attachaiyawuth, A., “Flexural Strength of Fiber-Cement Sheets using Recycled Gypsum Board as Partial Fine Aggregate Replacement,” Srinakharinwirot Engineering Journal (​SEJ) Vol.16 No.2 May-August 2021, pp.68-78
 3. Yanweerasak, T., Teskum, K., Luengboriboon, S., Chatjan, S.,and Attachaiyawuth, A., “Effect of recycled gypsum board as partial fine aggregate replacement on compressive strength and water absorption of mortar,” Journal of Thailand Concrete Association,TCA Journal Vol.8 No.1 January-June 2020, pp.28-37
 4. Attachaiyawuth, A., Pengjam, S., Setpittayakul, P., and Sahamitmongkol, R.,: “Effect of bottom ash as partial fine aggregate replacement on fresh properties of self-compacting mortar,” Journal of Thailand Concrete Association,TCA Journal Vol.8 No.1 January-June 2020, pp.7-20
 5. Attachaiyawuth, A., Ngamthanachot, C., and Vivatvanavong, C.,: “Effect on Compressive Strength of Mortar when Using Recycled Gypsum as Partial Replacement Material,” KMUTT Research & Development Journal Vol.42 No.3 July-September 2019, pp.237-252
 6. Attachaiyawuth, A.,: “Effect of Viscosity modifying agent on flowability of self-compacting mortar,” Journal of Thailand Concrete Association,TCA Journal Vol.7 No.1 January-June 2019, pp.22-29

วารสารวิชาการทั่วไป:

 1. ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, “อัตราส่วนผสมและวิธีการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของ Self-Compacting Concrete,” วารสารคอนกรีต, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ฉบับที่ 25 ประจำเดือน สิงหาคม 2015
 2. ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, “การประเมินความสามารถในการไหลเบื้องต้นของ
  Self-Compacting Concrete ด้วยการทดสอบมอร์ตาร์,” วารสารคอนกรีต, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ฉบับที่ 27 ประจำเดือน เมษายน 2016
รายวิชาที่สอน :

01203222 Structural Analysis I

01203323 Structural Analysis II

01203496 Selected Topics in Civil Engineering (Advanced Concrete Technology)

01203322 Civil Engineering Materials Testing Laboratory

03600014 Creative Problem Solving and Critical Thinking Skills

01203231 Concrete and Engineering Materials

01203431 Prestressed Concrete Design

01203221 Mechanics of Materials I

 

งานด้านบริการวิชาการ

2560-2564   หัวหน้าโครงการ, โครงการทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

2561-ปัจจุบัน   กรรมการวิชาการ, สาขาคอนกรีตวัสดุและการก่อสร้าง, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

2563   ผู้แปลมาตรฐาน ACI318-19 (Ch. 26), สาขาคอนกรีตวัสดุและการก่อสร้าง, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

2563   ผู้จัดร่วมงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 25, 15-17 กรกฎาคม 2563, วิศวกรรมโยธากับกับโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Online conference)

 

งานด้านบริหาร

2562-ปัจจุบัน   ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

2562-2563   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและทรัพย์สิน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

2563-ปัจจุบัน   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

2564-ปัจจุบัน   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา