คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Dr. Korawit Orkphol
ชื่อ : ดร.กรวิทย์     นามสกุล : ออกผล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0819967831
อีเมล์ : korawit@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

ห้อง 23617 ตึก 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การศึกษา :
  • D.Eng. (Computer Science and Technology), Harbin Engineering University, Harbin, P.R. China
  • M.Eng. (Computer Applied Technology), Harbin Engineering University, Harbin, P.R. China
  • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยิมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :

ปัญญาประดิษฐ์, การเรียนรู้ของเครื่อง, แอพลิเคชันการเรียนรู้เชิงลึก, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์ข้อมูล

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
  • Orkphol, W. Yang, W. Wang and W. Zhu, "Hybrid approach framework for sentiment classification on microblogging," in 2017 Computing Conference, 2017.
  • Orkphol and W. Yang, "Word Sense Disambiguation Using Cosine Similarity Collaborates with Word2vec and WordNet," Future Internet, vol. 11, 2019.
  • Orkphol and W. Yang, "Sentiment Analysis on Microblogging with K-Means Clustering and Artificial Bee Colony," International Journal of Computational Intelligence and Applications, vol. 18, p. 1950017, 2019.
  • Dong, X. Zou, W. Wang, Y. Hu, G. Shen, K. Orkphol and W. Yang, "Measurement of Burst Topic in Microblog," in Conference: Multimedia, Computer Graphics and Broadcasting 2014, 2014.
  • Dong, X. Zou, W. Wang, Y. Hu, G. Shen, K. Orkphol and W. Yang, "Measurement and analysis of burst topic in microblog," Int. J. Database Theory Appl, vol. 8, p. 145–156, 2015.
  • Korawit Orkphol, Li Jianli. "Multi-Negotiation Targets in Automated Trust Negotiation over TrustBuilder2 Framework", 2012 8th International Conference on Networked Computing and Advanced Information Management, Seoul, Korea, April 24-26,2012
รายวิชาที่สอน :

คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม, ทักษะการเขียนโปรแกรม, การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์, การพัฒนาแอพลิเคชันบนเว็บ