คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Ob Nilaphai
ชื่อ : ดร.อบ     นามสกุล : นิลผาย
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : ob@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :