คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Pairote Thongprasri
ชื่อ : รศ.ดร.ไพโรจน์     นามสกุล : ทองประศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pairote@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การศึกษา :
  • D.Eng (Electrical Engineering), King Mongkut′s Institute of Technology Ladkrabang
  • M.Eng (Electrical Engineering), King Mongkut′s Institute of Technology Ladkrabang
  • B.Eng (Electronic Engineering), King Mongkut′s Institute of Technology Ladkrabang
ความเชี่ยวชาญ :

Power Electronics

Converter/Inverter Circuit Design

Renewable Energy Storage

Switched Reluctance Machines

 

 

2007-Present Kasetsart University Sriracha Campus

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
  • Pairote Thongprasri, "Analytical Method of Switching Angles for Harmonic Mitigation at High Levels of 3-Phase T-type Inverter", International Review of Electrical Engineering (IREE), vol 14, no 6, Dec 2019, pp 385-397
  • P. Thongprasri, "Investigation of a Switched Reluctance Generator using the Voltage Pulse Width Modulation Method", International Review of Electrical Engineering (IREE), Vol. 13, No. 2, Mar 2018, pp. 89-97
  • Pairote Thongprasri, "Capacitor voltage balancing in dc link five-level full-bridge diode-clamped multilevel inverter", Indian Journal of Pure & Applied Physics (IJPAP), Vol. 54, No. 01, Jan. 2016, pp. 73-80
  • P. Thongprasri, "Output Power Control of a Switched Reluctance Generator Based on Flywheel Energy Storage System", International Review of Electrical Engineering (IREE), Vol. 10, No. 5, Oct 2015, pp. 591-598
  • P. Thongprasri, "Automatic Frequency Control of a Parallel Resonant Inverter for an Induction Furnace", International Review of Electrical Engineering (IREE), Vol. 9, No. 5, Oct 2014, pp. 903-912
  • P. Thongprasri, "A 5-Level Three-Phase Cascaded Hybrid Multilevel Inverter", International Journal of Computer and Electrical Engineering, Vol. 3, No. 6, Dec. 2011, pp. 789-794
รายวิชาที่สอน :