คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Uthane Supatti
ชื่อ : ผศ.ดร.อุเทน     นามสกุล : สุปัตติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิจัย PEEM
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 0859294336
อีเมล์ : uthane@eng.src.ku.ac.th
Website : https://www.facebook.com/uthane.atsiracha
สถานที่ทำงาน :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 
โทรศัพท์: 0 3835 4580 ถึง 3
การศึกษา :

Ph.D. (Electrical Engineering)  Michigan State University, USA

M.Eng (Electrical Engineering), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand

B.Eng (Electrical Engineering), Ubonratchathani University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ :
 • Inverter/Converter design for Electric Vehicles (EVs)
 • Electric Vehicle Systems
 • Charging Infrastructure for EVs and Vehicle to Grid (V2G) systems
 • Electric Motor/ Drives
 • Electric Power Conversion, Renewable Energy Systems
 • Utility Grid Interconnection, Micro-Grid Systems
 • Power Electronic Systems

 

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=480522

Phimphui and U. Supatti, "V2G and G2V Using Interleaved Converter for a Single-Phase Onboard Bidirectional Charger," 2019 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific), Seogwipo-si, Korea (South), 2019, pp. 1-5

Maneesut and U. Supatti, "Reviews of supercapacitor cell voltage equalizer topologies for EVs," 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Phuket, 2017, pp. 608-611

Mamen and U. Supatti, "A survey of hybrid energy storage systems applied for intermittent renewable energy systems," 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Phuket, 2017, pp. 729-732

Supatti and N. Kranjanaudom, Improvement of reliability in distribution systems by optimal location and size of solar PV systems, in the KKU ENGINEERING JOURNAL Vol. 43,S2, pp. 307-310, 2016.

Sangsiri and U.Supatti, Design and development of a local microelectrode puller for electrophysiology research in Thailand, in the KKU ENGINEERING JOURNAL Vol. 43 ,S1, pp. 158-161, 2016.

Sungtum and U. Supatti, Ultra-Capacitors and Battery Management System of Electric Vehicles, Applied Mechanics and Materials, Vol. 781, pp 487-490, 2015.

Juntason and U. Supatti, A Seamless Transitions Method for On-Grid and Off-Grid Modes of DG Systems, Applied Mechanics and Materials, Vol. 781, pp 370-373, 2015.

Wetchakama and U.Supatti, Impacts of Solar-PV Rooftop on PEA’s Distribution System in the Area of Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates, Thailand, Applied Mechanics and Materials, Vol. 781, pp 272-275, 2015.

J. Balaguer, Q. Lei, S.Yang, U. Supatti, and F. Z. Peng, “Control for Grid-connected and Intentional Islanding Operations of Distributed Power Generation," in the IEEE Transactions on Industrial Electronics Vol. 58, No. 1, pp.147-157, January 2011.

Mamen and U. Supatti, "A survey of hybrid energy storage systems applied for intermittent renewable energy systems," 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Phuket, 2017, pp. 729-732.

Maneesut and U. Supatti, "Reviews of supercapacitor cell voltage equalizer topologies for EVs," 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Phuket, 2017, pp. 608-611.

Supatti and S. Sungtum , “Bidirectional Hybrid Batteries/Ultra-Capacitors Energy Storage System for Vehicular Applications”, in the 50th IEEE Industry Applications Society Annual Meeting (IAS2015), Texas, USA, 18-22 October 2015

Supatti and S. Wetchakama, “Distributed Generation System’s Impact on Power Quality”, in the 50th IEEE Industry Applications Society Annual Meeting (IAS2015), Texas, USA, 18-22 October 2015

Kranjanaudom and U. Supatti , “An Analytical Approach for Reliability Evaluation of Distribution Systems for Optimal Siting, Sizing and Type of Renewable Distributed Generators”, in the 2015 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Asia (ISGT-Asia 2015), Bangkok, Thailand, 3-6 November, 2015

Sungtum and U. Supatti, “Ultra-Capacitors and Battery Management System of Electric Vehicles”, in The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), March 18-20, 2015 Phuket, Thailand

Juntason and U. Supatti, “A Seamless Transitions Method for On-Grid and Off-Grid Modes of DG Systems”, in The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), March 18-20, 2015 Phuket, Thailand

Wetchakama and U.Supatti, “Impacts of Solar-PV Rooftop on PEA’s Distribution System in the Area of Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates, Thailand”, in The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), March 18-20, 2015 Phuket, Thailand ( Best paper award in Power and Energy )

Supatti and F.Z. Peng, “Z-source Inverter with Grid Connected for Wind Power System,” in IEEE Energy Conversion Congress and Exposition 2009, ECCE 2009, pp. 398-403.

J. Balaguer, U. Supatti, Q. Lei, N.-S. Choi, and F. Z. Peng, "Intelligent control for intentional islanding operation of microgrids," in IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies 2008,ICSET 2008, pp. 898-903.

Supatti and F. Z. Peng, "Z-source inverter based wind power generation system," in IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies 2008, ICSET 2008, pp. 634-638.

Supatti, S. Boonto, C. Prapanavarat, and V. Moneyakul,“ Design of an H∞ robust controller for multi-module parallel DC-DC buck converters with average current mode control ” in IEEE international Conference on Industrial Technology 2002,ICIT 2002, pp. 992-997.

 

รายวิชาที่สอน :
  • Electric Drives  (Undergraduate Program)
  • Analysis and Applications of Electrical Machines
  • Electrical Measurements & Instruments I
  • Applied Power Electronics (Graduate Program)
  • Power Electronics (Undergraduate Program)
  • Electric Vehicle Systems (Graduate/Undergraduate Program)
  • Applied Linear Algebra in Electrical Engineering