คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Anan Banharnsakun
ชื่อ : รศ.ดร.อนันต์     นามสกุล : บรรหารสกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : (66)0-3835-4580 ext 662608
อีเมล์ : anan@eng.src.ku.ac.th
Website : www.cirlab.org
สถานที่ทำงาน :

Office: Building 23, 6th Floor, Room 23601
Kasetsart University Sriracha Campus
199 Moo 6, Sukhumvit Rd.,Tung Sukla, Sriracha, Chonburi, 20230, Thailand.

การศึกษา :
 • B.Eng. in Computer Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand.
 • M.Eng. in Computer Engineering (International Program), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand.
 • Ph.D. in Electrical and Computer Engineering (International Program), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand.
ความเชี่ยวชาญ :
 • Swarm Intelligence
 • Computational Intelligence
 • Robust Optimization
 • Machine Learning
 • Image Processing & Computer Vision
 • High Performance Parallel and Distributed Computing
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

 

PUBLICATIONS

International Journal

 

National Journal

 

International Conference

 

Book

 

TEACHING EXPERIENCES

 • Associate Professor, Computer Engineering Department, Faculty of Engineering, Kasetsart University Sriracha Campus, 2018-Present.
 • Assistant Professor, Computer Engineering Department, Faculty of Engineering, Kasetsart University Sriracha Campus, 2015-2018.
 • Lecturer, Computer Engineering Department, Faculty of Engineering, Kasetsart University Sriracha Campus, 2013-2015.
 • Teaching Assistant, Computer Engineering Department, Faculty of Engineering, KMUTT, 2009-2010.
 • Trainer, IBM Solutions Delivery Co, Ltd., 2008-2009

 

RESEARCH EXPERIENCES

 • Aerial Image Denoising Using Artificial Bee Colony Based Adaptive Filter Method (2020)
 • Minimum Vertex Cover with Artificial Bee Colony Algorithm (2019-2020)
 • Artificial Bee Colony Algorithm for Content-Based Image Retrieval (2018-2019)
 • Artificial Bee Colony Algorithm for Solving Knight’s Tour Problem (2018)
 • Multiple Traffic Sign Detection based on the Artificial Bee Colony Method (2017-2018)
 • Towards Improving the CNN for Deep Learning Using the ABC Method (2017-2018)
 • Feature Point Matching Based on ABC-NCC Algorithm (2016-2017)
 • Artificial Bee Colony Algorithm for Enhancing Image Edge Detection (2016-2017)
 • A MapReduce-Based Artificial Bee Colony for Large Scale Data Clustering (2016)
 • ABC Approach for Enhancing the LSB based Image Steganography (2015-2016)
 • Hybrid ABC-ANN for Pavement Surface Distress Detection and Classification (2015-2016)
 • Multi-focus Image Fusion Using Best-so-far ABC Strategies (2015)
 • A Hierarchical Clustering of Features Approach for Vehicle Tracking in Traffic Environments (2014-2015)
 • Object Detection Based on Template Matching Through use of Best-so-far ABC (2013-2014)
 • Multiple Object Tracking Based on Hierarchical Clustering of Features Approach (2013-2014)
 • Postdoctoral Research: Drug Delivery System (2011-2012)
 • PhD. Degree Research: Optimization based on Swarm Intelligence Approaches (2009-2011)
 • Master Degree Research: The Parallel Simulation Model for Thin Film Deposition Using the DSMC Method (2005-2006)

 

WORKING EXPERIENCES

 • Computer Engineering Department Chairman, Kasetsart University Sriracha Campus, Thailand (September 2020 – Present)
 • Associate Professor: Computer Engineering Department, Kasetsart University Sriracha Campus, Thailand (August 2018 – Present)
 • Assistant Professor: Computer Engineering Department, Kasetsart University Sriracha Campus, Thailand (June 2015 – August 2018)
 • Lecturer: Computer Engineering Department, Kasetsart University Sriracha Campus, Thailand (June 2013 – June 2015)
 • Postdoctoral Researcher: Department of Engineering Science and Mechanics, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA (December 2011 – July 2012)
 • System Engineer: IBM Solutions Delivery Co, Ltd., Thailand (January, 2004 - June, 2009)

 

CERTIFICATES

 

CAREER AWARDS

 

PROFESSIONAL SOCIETY PARTICIPATION

 • IEEE Member, since 2009.
 • Reviewer, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2012). 2012.
 • Reviewer, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2013), 2013.
 • Reviewer, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2014), 2014.
 • Reviewer, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2015), 2015.
 • Reviewer, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2016), 2016.
 • Reviewer, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2017), 2017.
 • Reviewer, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2018), 2018.
 • Reviewer, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2018), 2019.
 • Reviewer, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2018), 2020.
 • Reviewer, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2013), 2013.
 • Reviewer, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2014), 2014.
 • Reviewer, IEEE Symposium on Computers & Informatics (ISCI 2014), 2014.
 • Program Committee, IEEE World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing (NABIC 2013), 2013.
 • Program Committee, IEEE World Congress on Information and Communication Technologies (WICT 2013), 2013.
 • Program Committee, IEEE Symposium on Computer Applications and Industrial Electronics (ISCAIE 2014), 2014.
 • Program Committee, IEEE World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing (NABIC 2014), 2014.
 • Program Committee, IEEE International Conference on Computational Aspects of Social Networks (CASoN 2014), 2014.
 • Program Committee, IEEE The International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2014), 2014.
 • Program Committee, IEEE World Congress on Information and Communication Technologies (WICT 2014), 2014.
 • Program Committee, IEEE International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2014), 2014.
 • Program Committee, the 11th International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering (JCSSE 2014), 2014.
 • Program Committee, the International Conference on Soft Computing and Data Mining (SCDM 2015), 2015.
 • Program Committee, IEEE International Conference on Innovations in Bio-Inspired Computing and Applications (IBICA 2015), 2015.
 • Program Committee, IEEE World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing (NABIC 2015), 2015.
 • Program Committee, IEEE International Conference on Computational Aspects of Social Networks (CASoN 2015), 2015.
 • Program Committee, IEEE The International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2015), 2015.
 • Program Committee, IEEE International Conference on Hybrid Intelligent Systems (HIS 2016), 2016.
 • Program Committee, IEEE International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2016), 2016.
 • Program Committee, IEEE International Conference on Computational Aspects of Social Networks (CASoN 2016), 2016.
 • Program Committee, IEEE International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2016), 2016.
 • Program Committee, IEEE International Conference on Soft Computing and Machine Intelligence (ISCMI 2017)
 • Program Committee, International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST 2018), 2018.
 • Referee, Applied Mathematics and Computation Journal, Elsevier. 2012-2014
 • Referee, Computational Intelligence and Neuroscience Journal, Hindawi. 2015
 • Referee, Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST). 2016
 • Referee, ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT). 2017
 • Reviewer, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, Springer. 2018

 

SCHOLARSHIPS

 • "King Mongkut’s Diamond Scholarship", KMUTT (2009-2010)
 • "The Royal Golden Jubilee PhD Scholarship", KMUTT & Thailand Research Fund (TRF) Grant No. PHD/0038/2552 (2009-2011)

 

COMPUTER SKILLS

 • Operating Systems: AIX/IBM, LINUX, MS-DOS/Windows, Android
 • Programming Languages: C/C++/C#, Python, Java, Java Script, Pascal, MATLAB, HTML, Perl, PHP, Visual Basic, and Shell Script
 • Knowledge: Hadoop, MapReduce, MPI, Machine Learning, OpenCV, SQL, MySQL, Oracle, DB2, and Firebase
รายวิชาที่สอน :
 • Computers and Programming
 • Introduction to Computer Programming
 • Digital Systems Design
 • Database Systems
 • Database Systems Laboratory
 • Biologically-Inspired Computational Intelligence
 • Exploratory Project in Computing
 • Computer Engineering and Informatics Project
 • Computer Engineering and Informatics Project Preparation