คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Pairat Sroytong
ชื่อ : ไพรัช     นามสกุล : สร้อยทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0865312686
อีเมล์ : pairat@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

ห้อง 236XX ตึก 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การศึกษา :
  • M.Eng. (Computer Applied Technology),Harbin Engineering University,P.R. Harbin,China
  • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :

การประมวลผลภาพดิจิทัล การระบุตัวตนทางชีวภาพ การเรียนรู้ของเครื่อง แอพพลิเคชั่นมือถือ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และเทคโนโลยีบล็อกเชน

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :
  • Digital Image Processing
  • Exploratory Project in Computing
  • Computers and Programming
  • Computer Engineering and Informatics Project Preparation
  • Computer Engineering and Informatics Project
  • Knowledge of the Land