คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Montri Phothisonothai
ชื่อ : ผศ.ดร.มนตรี     นามสกุล : โพธิโสโนทัย
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : montri@eng.src.ku.ac.th
Website : https://orcid.org/0000-0002-0985-3582
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :

ORCID

ความเชี่ยวชาญ :

Scopus Profiles Author ID = 16023136200

งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

First Publication DOI: 10.20965/jaciii.2004.p0613

รายวิชาที่สอน :