คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Chakapan Chanpilom
ชื่อ : จักรพันธุ์     นามสกุล : จันภิลม
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0834969998
อีเมล์ : chakapan@eng.src.ku.ac.th
Website : www.chakapan.com
สถานที่ทำงาน :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประเทศไทย

การศึกษา :
 • B.Eng.(Industrial Engineering) with First Class Honours of Kasetsart University, Thailand.
 • MSc. Operations Management with Merit from the University of Birmingham, United Kingdom.
ความเชี่ยวชาญ :
 • Operation Research
 • Parameter Design
 • Probability and Statistics for Engineering
 • Material Science
 • Industrial Engineering Laboratory
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
Parameter Optimization for Evolutionary Algorithm –
Quadratic Assignment Problem
 • Muenvanichakul, S., & Chanpilom, C. (2014). Parameter Optimization for Evolutionary Algorithm–Quadratic Assignment Problem. Naresuan University Engineering Journal, 9(2), 8-13.
รายวิชาที่สอน :
 • Parameter Design
 • Probability and Statistics for Engineering
 • Material Science
 • Industrial Engineering Laboratory