MenuClose
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสาร

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 37 เรื่อง การเรียน การสอน การสอบ ออนไซต์ (On – site)

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 37 เรื่อง การเรียน การสอน การสอบ ออนไซต์ (On – site)

ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2565 การเรียน การสอน การสอบ ออนไซต์ (On - site) มาตรการป้องกันการติดโรคโควิด-19 1.กรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำ ให้มาเรียน ไม่ต้องกักตัว หมั่นสังเกตอาการตนเอง และใช้หลักการเว้นระยะห่างทางกายภาพ มากกว่า 1 เมตร 2.กรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง แต่ได้รับการฉีดวัคซีนครบกำหนดแล้วและไม่มีอาการ ให้มาเรียน ไม่ต้องกักตัว หมั่นสังเกตอาการตนเอง และใช้หลักการเว้นระยะห่างทางกายภาพ มากกว่า 2 เมตร ตรวจคัดกรองโรคด้วยชุดตรวจ ATK ในวันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

โครงการคณบดีพบนิสิต ปี2565

โครงการคณบดีพบนิสิต ปี2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อบ นิลผาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ดร.จิรเกียรติ ทรายทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และคณะทำงาน จัดโครงการคณบดีพบนิสิต ปี2565 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารทิศทางการขับเคลื่อนคณะฯ ในปัจจุบัน และอนาคต รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรมให้กับนิสิตในภาคปีการศึกษา 2565 รวมถึงการเป็นเวทีรับความคิดเห็นพร้อมพูดคุยกับผู้แทนนิสิตในแต่สาขาวิชา ณ

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2565 KU82 E78

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2565 KU82 E78

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา KU82 E78 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ประธานกล่าวเปิดกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ อีกทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว สร้างความอบอุ่น การวางแผนการเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปี

โครงการ “ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” (Proud to be KU) #KU82

โครงการ “ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” (Proud to be KU) #KU82

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU82 ในโครงการ “ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” (Proud to be KU) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และรุ่นพี่นิสิต ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับลูกนนทรีช่อใหม่ KU82 อย่างอบอุ่น ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมศาสตร์แห่งแผ่นดินวิถีใหม่ กิจกรรม Proud to be

กำหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2565 (KU82, E78)

กำหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2565 (KU82, E78)

กำหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2565 (KU82, E78) พบกันในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. รูปแบบ on site ณ อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ภายในงานน้องๆนิสิตใหม่ปี 1 ทุกท่าน จะได้พบกับท่านคณบดี คณาจารย์ในภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแนะนำหลักสูตร การวางแผนการเรียน ระบบการลงทะเบียน สวัสดิการ ทุนการศึกษา

Slider

ประกาศ