MenuClose
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จับมือ แอล จี เอช เครน และลีแมชชีนเนอรี ลงนาม MOU

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา จับมือ แอล จี เอช เครน และลีแมชชีนเนอรี ลงนาม MOU

วันที่ 12 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.ศักดิ์ดา ธงชาย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา กับ บริษัท แอล จี เอช เครน จำกัด และบริษัท ลีแมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายพีระ เลาหกานต์นิยม กรรมการผู้จัดการ และนางวรัญญา เงินพลอย ผู้จัดการ(เขตพื้นที่) ฝ่ายขาย

ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา

ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะวิศวกรรมศาตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ได้ร่วมประชุมหารือและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ได้ร่วมประชุมหารือและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ได้ร่วมประชุมหารือและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คุณอำนวย เนตยสุภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คุณอุทิศ ต่อวิริยะตระกูลอุปนายกและเลขานุการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565 และรับพรปีใหม่จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565 และรับพรปีใหม่จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา พร้อมคุณจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และตัวแทนบุคลากรของคณะ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 แด่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร

Slider

ประกาศ