MenuClose
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสาร

ประชุมหารือในการทำงานร่วมตามกรอบ EEC-HDC

ประชุมหารือในการทำงานร่วมตามกรอบ EEC-HDC

ประชุมหารือในการทำงานร่วมตามกรอบ EEC-HDC วันที่ 22 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมด้วยคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทางเลือก กลุ่มวิจัยวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง และหน่วยปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการจัดการพลังงาน หน่วยปฏิบัติการ/กลุ่มวิจัยภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค

Logo design contest

Logo design contest

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอเชิญชวนนิสิตร่วมประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชิงเงินรางวัลมูลค่า 2,500 บาท ภายใต้แนวคิด "25 ปี แห่งความมุ่งมั่นผลิตวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมถ่ายทอดนวัตกรรมและงานวิจัยสู่สังคม"เกณฑ์การตัดสิน- โลโก้ต้องมีความทันสมัย สื่อถึงองค์กร และจดจำง่าย- โลโก้มีการสื่อถึงความหมายตามแนวคิดที่กำหนด และมีความคิดสร้างสรรค์- ใช้โปรแกรม illustrator ในการออกแบบเท่านั้น ร่วมงานผลงานเข้ามาได้ที่ e-mail : nichapat.ku@live.ku.th ภายในวันที่ 30 กันยายน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบ 17 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบ 17 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมนางจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 17 และมีพิธีไหว้พระพุทธชินสีห์ ณ อาคาร 12 ศรีธรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาร่วมงานสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 26 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาร่วมงานสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 26 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาร่วมงานสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 26 ปี วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 7.30-08.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 26 โดยจัดให้มีพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรและนิสิต โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา เป็นประธาน

Slider

ประกาศ