MenuClose

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ และสายการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า