MenuClose

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ สกสว. พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยของคณะ