MenuClose

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์