MenuClose

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงานศูนย์ทดสอบ 5G ณ อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม