MenuClose

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดโครงงานนิสิตเพื่อต่อยอดสู่โครงงานนวัตกรรมภายใต้โครงการเสริมศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา 2563