MenuClose

ผู้บริหาร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พร้อมผู้แทนจาก EEC เข้าพบนายกเมืองพัทยา เพื่อนำเสนอและหารือความคิดเห็นและนโยบาย โครงการสาธิตการนำรถไฟฟ้าไปใช้เป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่ EEC (เมืองพัทยา)