MenuClose
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสาร

การเสวนาโดยศิษย์เก่าผู้มีประสบการณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนิสิตปัจจุบัน บัณฑิตจบใหม่ และคณาจารย์

การเสวนาโดยศิษย์เก่าผู้มีประสบการณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนิสิตปัจจุบัน บัณฑิตจบใหม่ และคณาจารย์

การเสวนาโดยศิษย์เก่าผู้มีประสบการณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนิสิตปัจจุบัน บัณฑิตจบใหม่ และคณาจารย์ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเสวนาโดยศิษย์เก่าผู้มีประสบการณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนิสิตปัจจุบัน บัณฑิตจบใหม่ และคณาจารย์

โครงการมอบรางวัลผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปี 2563

โครงการมอบรางวัลผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปี 2563

โครงการมอบรางวัลผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปี 2563 ด้วยศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จะจัดโครงการมอบรางวัลผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ที่สร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่เป็นคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้

กิจกรรมออนไลน์สำหรับนิสิตรหัส 64

กิจกรรมออนไลน์สำหรับนิสิตรหัส 64

นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ปี1 (รหัส64) ต้องรู้ ! กิจกรรมคณะฯออนไลน์มาแล้ว ติดตั้ง Microsoft Teams ล็อคอินอีเมล์ (@live.ku.th)ให้พร้อม แล้วปักหมุด บนปฏิทินไว้รอเลย ! 25-27 มิ.ย. 64 กิจกรรมก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งวิศวกรรม "ปรับความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม ผ่านการเรียนออนไลน์" โดยรุ่นพี่จากสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ที่จะมาติวเข้มให้กับน้องปี 1 ผ่านทางห้องเรียนออนไลน์ "ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งวิศวกรรมปี 2564" 26 มิ.ย. 64 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่

NTT Virtual Training session

NTT Virtual Training session

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน NTT Virtual Training session ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน NTT Virtual Training session  ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้   ทาง NTT  Thailand ร่วมมือกับ Business Partner จัดงานให้ความรู้กับนิสิต นักศึกษาอาจารย์และ ผู้สนใจทั่วไป สามารลงทะเบียนมาเข้าฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในงานจะพบกับหัวข้อ เทคโนโลยีที่น่าสนใจ หลากหลายเช่น Cloud Adoption and Transformation JourneyAIML (Artificial Intelligence & Machine Learning) on the

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (MME)

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (MME)

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (MME) ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 20 ทุน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชา MMEเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มีความวิริยะอุตสาหะและมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย

Slider

ประกาศ